PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES"

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "КРАМАТОРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"

Материально-техническая
база

 

Вітаємо із захистом!

16 чрвня 2016 року (м.Київ) відбувся захист дисертації
Мальцевої Людмили Василівни
на тему: "Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)" На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 р. Мальцевій Людмилі Василівні присуджено науковий ступінь
кандидата
філологічних наук

 

***

КЕГІ ЗАПРОШУЄ 
на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з

 • МАТЕМАТИКИ
 • БІОЛОГІЇ
 • ІСТОРІЇ
 • АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
 • УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

Підготовчі курси допоможуть Вам більш впевнено виконати завдання незалежного тестування і вступити до нашого інституту на спеціальності:

6.030601  Менеджмент
6.030508  Фінанси і кредит
6.030504 Економіка підприємства
6.010101  Дошкільна освіта
6.010102  Початкова освіта
6.020302  Історія
6.030102  Психологія
6.020303  Філологія:
іноземні мовиангл.-нім., англ.-франц.,англ.-кит., кит.-англ.
-укр. мова  та рос.мова і зарубіжна література

Довідки та запис на курси за телефоном (06264) 5-01-59

 

 

 

 

 
 


ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіко-гуманітарний факультет запрошує на навчання за такими спеціальностями:

 • менеджмент
 • фінанси і кредит
 • економіка підприємства
 • початкова освіта
 • дошкільна освіта
 • психологія
 • філологія (а/н, а/ф, а/к, к/а, у/р, у/а)
 • історія

Очолює економіко-гуманітарний факультет к.б.н. В.І. Шабанов.

У складі факультету діють денне та заочне відділення.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для здійснення навчального процесу Краматорський економіко-гуманітарний інститут має 5 власних навчальних корпусів та 1 орендований корпус загальною площею 13743.9 кв. м, що в розрахунку на одного студента складає 13 кв. м.
Усі навчальні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, будівельним нормам, що засвідчують відповідні документи: висновки органів державного санітарного, пожежно-технічного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам.
Загальна кількість комп’ютерів в інституті складає 283 одиниці. Функціонують 12 комп’ютерних класів, обладнаних комп’ютерами останніх моделей. Загальна площа комп’ютерних класів складає 869 кв. м., на ній розміщено 147 персональних комп’ютерів, що складає 12 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів.

Бібліотека інституту характеризується 100%-вим рівнем забезпеченості студентів підручниками та навчальними посібниками відповідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Фонд навчальної та методичної літератури, укомплектований виданнями останніх років, складає 77 тис. примірників. Також бібліотека отримує 25 найменувань газет та 135 найменуваннь журналів. Співвідношення посадкових місць у читальних залах до загального контингенту студентів складає 8%.
У 2007 року створено новий підрозділ – “Зал сходознавства”, який налічує 15 посадкових місць
Широкі можливості для навчання та наукової роботи відкривають перед студентами електронна бібліотека та вільний доступ до мережі INTERNET.
До послуг користувачів бібліотеки 4 читальні зали на 190 місць та зал періодики.

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Краматорський економіко-гуманітарний інститут має достатню соціальну інфраструктуру. Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 „Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 року №117.
Гуртожиток КЕГІ має комфортабельні одно- та двомісні кімнати, обладнані сучасними меблями, виділеними лініями Інтернету тощо. У гуртожитку забезпечується умови безпеки щодо мешкання студентів.
КЕГІ має також свій власний спортивний зал, тренажерний зал, спортивний майданчик, а також поле для проведення змагань з баскетболу та волейболу.

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Економіко-гуманітарний факультет має сучасну матеріально-технічну базу, що дозволяє організовувати навчально-виховний процес на належному рівні. До його складу входять такі кафедри: «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Фінанси і кредит», "Історія", "Іноземна філологія" та "Східна філологія", "Психологія", "Педагогіка та управління освітою".

Факультет має високий науково-педагогічний потенціал: з 37 викладачів 55% мають вчені ступені і звання, з них 7 професорів, 13 доцентів, 9 старших викладачів. Молоді викладачі склали успішно іспити і навчаються в заочній аспірантурі, готуються до захисту дисертацій з економічної тематики.


Спеціальності підготовки студентів

На економічному факультеті підготовка студентів здійснюється за трьома спеціальностями: "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Фінанси і кредит". Спеціальність "Фінанси і кредит " акредитована за четвертим рівнем і з 2006р. випускає магістрів; у 2007р. відкрита магістратура денної і заочної форми підготовки за фахом "Менеджмент організацій". Спеціальність "Економіка підприємства", має третій рівень акредитації.
Напрям підготовки 7.050107 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Спеціалізації: економіка підприємництва на ринку товарів і послуг; ціноутворення на підприємстві; економіка проектів; економіка підприємства машинобудівного і приладобудівного комплексів; економіка добувної промисловості; економіка будівництва.
Напрям підготовки 7.050201 МЕНЕДЖМЕНТ
Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності.
Напрям підготовки 7.050104 ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Спеціалізація: державні фінанси; казначейська справа; податкова справа; страхова справа; фінанси у галузі АПК.

Наукова робота факультету

На економіко-гуманітарному факультеті приділяється значна увага науковим дослідженням. У науковій і науково-методичній роботі беруть участь викладачі всіх кафедр. Ця участь реалізується у різних формах: організація і проведення науково-практичних конференцій і науково-методичних семінарів; підготовка навчальних посібників і методичних рекомендацій; публікація результатів наукових досліджень у збірниках і наукових журналах; робота над дисертаціями, керівництво студентською науковою роботою.

 

Сьогодні в книгу записані імена таких студентів економічного факультету: Харькова Дмитра, Липового Сергія, Логвинець Юлії, Чуприни Алли, Недвиги Яни, Цапко Тетяни, Вартанова Вартана та Гребенюк Олени.

Реалізація творчих здібностей молоді

Художні схильності, здібності й таланти студентська молодь факультету реалізує в підготовці і участі в різноманітних заходах: студентський КВК, фестиваль "Таланти КЕГІ", вечір романсу, шоу "Любов з першого погляду", Міс інституту, концерти до дня вчителя, до дня перемоги, проводяться передноворічні концерти, першоквітневі заходи, День факультету.
Для фізичного розвитку студентів на економічному факультеті є спортивні зали для заняття футболом, волейболом, баскетболом, тенісом, ритмікою, тренажерний зал. Працюють секції настільного тенісу, шахів, акробатики, футболу.


Працевлаштування випускників КЕГІ

За час існування економічного факультету з 1992 р. всього випущено 3760 осіб. у т.ч. 2942 фахівця, 167 магістрів і 452 бакалаври, 199 –перепідготовка фахівців. Більше 85% випускників успішно працевлаштовано. Близько 40% працюють на крупних промислових підприємствах. 37% випускників працюють у провідних банках України: Приватбанк, Укрсоцбанк, Брокбізнесбанк, Промінвестбанк та ін. Успішно займаються й приватною підприємницькою діяльністю, працюючи на підприємствах середнього і малого бізнесу: Ювелірсервіс, ЕЛМА-сервис, фірма"Забота", фірма"Астрон", "Вагомо", Укрбуд, Донметізінвест, "Мегаресурс". Працюють наші фахівці й у податковій інспекції м. Дружківки, Краматорська, Костянтинівки, пенсійному фонді, у вищих навчальних закладах.
Широка географія працевлаштування наших випускників: Донецький, Харківський регіони, Київ, Москва, Санкт-Петербург, Австрія, Канада , Чехія.

ПРИВАБЛИВІСТЬ
економіко-гуманітраного факультету:

1. Стабільний розвиток впродовж всіх років існування (з 1992 року – 20 років). За рейтингом освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з 65 приватних вузів ПВНЗ КЕГІ посів 11 місце.
2. Комфортні умови навчання студентів:
невеликі групи, що створює можливості для індивідуальної роботи з кожним студентом;
уважне і поважне  ставлення з боку викладачів.
3. Є можливість навчатися одночасно за двома спеціальностями (причому із знижкою в оплаті за навчання за другою спеціальністю), досконало оволодіти комп'ютерною технікою й отримати сертифікат оператора комп'ютерного набору, освоїти прикладну програму «Бухгалтерія 1С».
4. Висококваліфіковані викладачі КЕГІ готують грамотних, конкурентноздатних фахівців.
5. Факультет має хорошу матеріальну базу, кращу в регіоні бібліотеку з економічних дисциплін.
6. Оплата за навчання помірна зщомісячним режимом оплати.
7. Інститут надає пільги під час вступу і заохочує кращих студентів знижкою в оплаті за навчання.
8. Є різні форми навчання: денна, очно-заочна, заочна
9. Студентам з Краматорська зручно, що такий вуз знаходиться в їхньому місті, а студентам з інших міст надається гуртожиток.

Випускники економіко-гуманітраного факультету КЕГІ, що працюють у сфері освіти

 • Мілявський Михайло Юрійович – випускник кафедри економіки КЕГІ, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ДДМА, зам.декана економіко-гуманітарного факультету ДДМА, автор більше 40 наукових статей.
 • Остропольська (Адаменко) Євгенія Василівна – випускниця кафедри економіки КЕГІ, к.е.н., зав. кафедри економіки  ДІТіМ МНТУ
 • Ананських Наталія Вікторівна– випускниця кафедри економіки КЕГІ, заст.начальника відділу освіти з економіки у Міськвно.
 • Козлова Інна Анатоліївна– випускниця кафедри економіки КЕГІ, викладач кафедри фінансів і кредиту КЕГІ.
 • Удовиченко Олена Іванівна – випускниця кафедри економіки КЕГІ, викладач кафедри фінансів і кредиту КЕГІ.
 • Хабаров Андрій Миколайович – випускник кафедри економіки КЕГІ, викладач кафедри фінансів і кредиту КЕГІ.
 • Акопов Сергій Едуардович – випускник кафедри економіки КЕГІ, старший викладач кафедри економіки КЕГІ, читає предмет «Економіка» у гімназії.
 • Акопова Олена Миколаївна – випускниця кафедри економіки КЕГІ,  викладач кафедри економіки КЕГІ.
 • Підгорна Олена Вікторівна – випускниця кафедри економіки КЕГІ, старший викладач кафедри економіки КЕГІ.
 • Максименко Юлія Миколаївна – випускниця  кафедри менеджменту КЕГІ, старший викладач кафедри менеджменту КЕГІ, читає предмет «Економіка» у ЗОШ № 35.
 • Шильцева Олена Валеріївна – випускниця  кафедри менеджменту КЕГІ, старший викладач кафедри менеджменту КЕГІ.

 

 

 

 

 

www.kegi.com.ua

***

Курси з української мови для осіб, які бажають підвищити рівень знань для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою (див.)

***

Щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

***

24 листопада 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Олекса Тихий: вчора і сьогодні»
дивитися

***

Накази про зарахування на навчання від 12.08.2016 №54-56 (денна форма: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

від 26.08.2016 №61, 62, 63 (заочна форма, додатки: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

***

Зміни до Правил Прийому до ПВНЗ "КЕГІ" у 2016 році

***

Складання іспитів HSK
студентами секції східних мов
дивитися

***

Повідомлення про ліцензування освітніх послуг

***

Положение о приемной комиссии КЭГИ

***

Краматорский клуб любителей МРК и китайской культуры вошел в 10 лучших клубов-слушателей Международного радио Китая


Краматорский экономико-гуманитарный институт включен в список, опубликованный англоязычным изданием « Higer education in Ukraine » как вуз, осуществляющий подготовку иностранных студентов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наш адрес:

Адрес приёмной комиссии:

84300 Украина, Донецкая область, г.Краматорск, ул. Парковая, 43а

ул. Социалистическая, 47 (за гостиницей «Краматорск»)

Телефоны:

ректорат
+ 38 (0626) 44-26-45

приемная комиссия
+38 (06264) 5-01-59

 

return_links(); ?>