PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES"

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "КРАМАТОРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"

Материально-техническая
база

 

Вітаємо із захистом!

16 чрвня 2016 року (м.Київ) відбувся захист дисертації
Мальцевої Людмили Василівни
на тему: "Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)" На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 р. Мальцевій Людмилі Василівні присуджено науковий ступінь
кандидата
філологічних наук

 

***

КЕГІ ЗАПРОШУЄ 
на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з

  • МАТЕМАТИКИ
  • БІОЛОГІЇ
  • ІСТОРІЇ
  • АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
  • УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

Підготовчі курси допоможуть Вам більш впевнено виконати завдання незалежного тестування і вступити до нашого інституту на спеціальності:

6.030601  Менеджмент
6.030508  Фінанси і кредит
6.030504 Економіка підприємства
6.010101  Дошкільна освіта
6.010102  Початкова освіта
6.020302  Історія
6.030102  Психологія
6.020303  Філологія:
іноземні мовиангл.-нім., англ.-франц.,англ.-кит., кит.-англ.
-укр. мова  та рос.мова і зарубіжна література

Довідки та запис на курси за телефоном (06264) 5-01-59

 

 

 

 

 
 


 

ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ЗАХІД НА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСИ ТИХОГО

(до 90-річчя правдивого Героя України)

24 листопада 2016 року в Краматорському економіко-гуманітарному інституті відбулася воістину знакова подія, до якої колектив цього ПВНЗ готувався не менш як півроку, – Всеукраїнська науково-практична конференція «Олекса Тихий: вчора і сьогодні» з нагоди наближення 90-ої річниці від народження видатного правозахисника, педагога, філософа, громадського діяча, нашого краянина Олексія Івановича Тихого (1927 – 1984).

Багатозначна мета цього науково-дослідницького заходу полягала не лише в продовженні поглибленого вивчення героїчного й водночас жертовного життєвого шляху цієї насправді неординарної особистості, а й – популяризації його імені, яке вже понад три десятки років є символом безкомпромісності в боротьбі з радянським тоталітаризмом і постколоніальною гібридністю масової свідомості, придушенням проявів національної демократії, природних для людини виявів свободи слова й чину, права на протест, нівелювання ознак національної культури, осердям якої є рідна мова.

Усвідомлюючи відповідальність перед науковою й освітянською спільнотою України та віддаючи данину пошани жертовному чинові Олекси Тихого, ім’я якого в умовах нинішньої неоголошеної війни на Донбасі вже набуло нового, надзвичайно важливого для справи виховання нинішньої молоді звучання, оргкомітет на чолі з ректором КЕГІ докт. іст.наук, проф. Лантухом В.В., заступниками голови оргкомітету проф. Масалаб Р.М., доц. Півнем В.Ф. та членами – проф. Суровцевою Р.Ф., проф. Гульбс О.А., доц.Макаровою Л.М. та ін. доклав максимум зусиль для забезпечення успішного проведення пленарного  й секційних засідань конференції, підготовки до друку збірки наукових праць, відповідного оздоблення інтер’єру зали засідань тощо.

З вітальним словом від імені керівництва Донецької обласної державної адміністрації виступив Радник Голови Дон ОВЦА Пограничний О.О., керівники підрозділів Краматорської міської ради, міських відділів освіти Донеччини, громадських організацій тощо.

Учасникам запам’яталися змістовні виступи на пленарному та секційних засіданнях проф. Суровцевої Р.Ф., проф. Масалаб Р.М., вчителя дружківської ЗОШ № 9 Макарової Н.Г.,завідувача методкабінетом Дружківського міського відділу освіти Легчиліної О.І., наукового співробітника Дружківського художньо-краєзнавчого музею Білька Д.В. та ін.

Почесними гостями заходу були рідна сестра Олекси Тихого Олександра Іванівна та племінниця Кравцова Лариса Федорівна, яка презентувала примірник «Кобзаря» Тараса Шевченка з автографом свого дядька.

Неабияке враження справив виступ одного з творців першого і єдиного на сьогодні документального фільму про Олексу Тихого «Хочу бути українцем» Юрія Синельникова (м. Дружківка).

Учасники конференції мали можливість придбати за прийнятними цінами книжки сучасних українських письменників, люб’язно наданих керівниками видавництва «Кальварія» (Львів – Київ) Петром та Ксенією Мацкевичами.
Високу майстерність декламації віршових творів, присвячених Олексі Тихому продемонстрували багаторазові переможці відповідних конкурсів старшокласники ЗОШ № 8 м. Краматорська (кер. Чачанідзе Н.Г.) Влад Кравцов та Наталя Макогон, так само – пісенну й інструментальну вправність – вихованці шкіл мистецтв м. Краматорська. Завершення пленарного засідання конференції відбулося композицією Мирослава Cкорика, яку виконала Єлізавета Крамська.

У резолюції конференції зазначено, що делегати конференції передають символічну естафету ювілейних заходів на честь нашого видатного земляка робочій групі м. Дружківка, де в січні наступного року заплановано комплекс урочистостей, наукових та мистецьких заходів; документальний фільм Олексія та Юрія Синельникових – рекомендують  до показу на каналах державного й громадського телебачення.

к.філ.наук., доцент ПВНЗ «КЕГІ» Володимир Півень

***

 

Научная деятельность в КЭГИ

Наукова діяльність у КЕГІ є невід'ємною складовою освітньої діяльності й організовується та здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про вищу освіту", "Про о світу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про державний вищий навчальний заклад.

Основним завданням наукової діяльності в інституті є досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується за рахунок:

•  підготовки фахівців на основі використання досягнень науково- технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних роботах ;
•  організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом;
•  проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості та наукових конференцій за основними напрямками наукової діяльності;
•  залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.

Основними напрямами наукової діяльності в КЕГІ є:

•  участь учених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних і міжвузівських науково-технічних програм;
•  розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв'язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією, спільне опублікування результатів наукових досліджень, проведення заходів з науково-практичної пропаганди;
•  організаційне і методичне керівництво винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою, захист пріоритету результатів наукових досліджень;
•  проведення   науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій;
•  нормативно-методичне, інформаційне та довідкове забезпечення наукової діяльності науковою, методичною та довідковою літературою на паперових і магнітних носіях, комп'ютерними базами даних.

Наукові дослідження в КЕГІ виконуються науково-педагогічними працівниками, магістрантами, аспірантами, докторантами та студентами.
Організація наукової діяльності і підготовки науково-педагогічних кадрів у КЕГІ покладається на проректора з навчально-методичної та наукової роботи.
Фінансування наукових досліджень визначається відповідно до законів України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про освіту" за рахунок власних коштів інституту, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.
КЕГІ здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації. Над кандидатськими дисертаціями працюють 36 здобувачів наукового ступеня та аспірантів, а над докторськими – 3 доцента.
Наукові розробки викладачів інституту мають практичне впровадження, охоплюють низку важливих питань функціонування промислових підприємств Донбаського регіону.
Результати науково-дослідної роботи викладачі публікують у виданнях інституту, матеріалах наукових та науково-практичних конференцій, спеціальних фахових виданнях.


Так за останні 5 років опубліковано 670 наукових праць обсягом 497,08 др. аркушів.
На базі інституту щорічно проводяться науково-практичні конференції.

До наукової роботи залучаються також і студенти. Протягом усіх років існування КЕГІ працюють наукові гуртки, які є функціональною одиницею студентського наукового товариства (СНТ). Студенти, які є членами СНТ, активно працюють над науковою тематикою, визначеною науковими керівниками. Результати досліджень докладаються на наукових конференціях у КЕГІ та інших ВНЗ.
Щороку в КЕГІ проводяться студентські науково-практичні конференції, студентські олімпіади з дисциплін. Переможці олімпіад у КЕГІ беруть участь у регіональних і всеукраїнських олімпіадах.

Щороку у КЕГІ проходить Міжвузівська студентська науково-практична конференція “Україна в контексті Європейської інтеграції: погляд майбутніх науковців”.

 

 

 

www.kegi.com.ua

***

Курси з української мови для осіб, які бажають підвищити рівень знань для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою (див.)

***

Щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

***

24 листопада 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Олекса Тихий: вчора і сьогодні»
дивитися

***

Накази про зарахування на навчання від 12.08.2016 №54-56 (денна форма: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

від 26.08.2016 №61, 62, 63 (заочна форма, додатки: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

***

Зміни до Правил Прийому до ПВНЗ "КЕГІ" у 2016 році

***

Складання іспитів HSK
студентами секції східних мов
дивитися

***

Повідомлення про ліцензування освітніх послуг

***

Положение о приемной комиссии КЭГИ

***

Краматорский клуб любителей МРК и китайской культуры вошел в 10 лучших клубов-слушателей Международного радио Китая


Краматорский экономико-гуманитарный институт включен в список, опубликованный англоязычным изданием « Higer education in Ukraine » как вуз, осуществляющий подготовку иностранных студентов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наш адрес:

Адрес приёмной комиссии:

84300 Украина, Донецкая область, г.Краматорск, ул. Парковая, 43а

ул. Социалистическая, 47 (за гостиницей «Краматорск»)

Телефоны:

ректорат
+ 38 (0626) 44-26-45

приемная комиссия
+38 (06264) 5-01-59

 

return_links(); ?>