PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES"

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "КРАМАТОРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"

Материально-техническая
база

 

Вітаємо із захистом!

16 чрвня 2016 року (м.Київ) відбувся захист дисертації
Мальцевої Людмили Василівни
на тему: "Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)" На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 р. Мальцевій Людмилі Василівні присуджено науковий ступінь
кандидата
філологічних наук

 

***

КЕГІ ЗАПРОШУЄ 
на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з

 • МАТЕМАТИКИ
 • БІОЛОГІЇ
 • ІСТОРІЇ
 • АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
 • УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

Підготовчі курси допоможуть Вам більш впевнено виконати завдання незалежного тестування і вступити до нашого інституту на спеціальності:

6.030601  Менеджмент
6.030508  Фінанси і кредит
6.030504 Економіка підприємства
6.010101  Дошкільна освіта
6.010102  Початкова освіта
6.020302  Історія
6.030102  Психологія
6.020303  Філологія:
іноземні мовиангл.-нім., англ.-франц.,англ.-кит., кит.-англ.
-укр. мова  та рос.мова і зарубіжна література

Довідки та запис на курси за телефоном (06264) 5-01-59

 

 

 

 

 
 


НОВОСТИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо студентів та викладачів Вашого вищого навчального закладу взяти участь у Х Міжвузівській науково-практичній конференції:

«Виклики та можливості трансформації сучасного українського суспільства»,
яка відбудеться   21 – 22 квітня 2016 р.


Мета конференції полягає в обговоренні результатів наукових досліджень у напрямі сталого розвитку економіки та суспільства сучасної України.

 Секції конференції:

Актуальні питання трансформації національної економіки.
Інноваційна діяльність в освітньому просторі.
Сучасний стан і перспективи розвитку психології.
Історико - філософські аспекти розвитку суспільства.
Сучасні тенденції розвитку європейської, української та східної філології.

За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей (з присвоєнням ISBN, УДК, ББК).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


Для участі у конференції потрібно до 25 березня 2016 р. надіслати електронною поштою на е-mail  kegi.prorectorat@mail.ru:

 • заявку на участь у конференції (форма додається);
 • тези доповідей у друкованому та електронному вигляді;
 • копію квитанції про сплату оргвнеску;
 • рецензію – рекомендацію наукового керівника (для студентів).

До друку приймаються тези українською мовою обсягом до 3 сторінок, які мають такі елементи:

 • вступ, де розкривається актуальність проблеми;
 • мета роботи;
 • виклад основних результатів дослідження;
 • висновки;
 • література.

Окремим рядком надати теоретико - методичні та практичні рекомендації за темою тез (для включення у рішення конференції)

Тези мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word. Всі поля – по 20 мм, абзацний відступ – 1,25 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал між рядками – 1,5.
Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1;  гама - чорно-біла; використання фону не допускається.

Формули: оформлювати за допомогою редактора Vscrosoft Equation; нумерувати у круглих дужках.

Список літератури: шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1; оформлюється відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу – у квадратних дужках.

У правому верхньому куті тез доповідей має бути розміщено таку інформацію:
ПІБ авторів (шрифт Arial 14, напівжирний);
ПІБ наукового керівника (шрифт Times New Roman 14, курсив (для студентів);
місце навчання або роботи  (шрифт Times New Roman  14, курсив, напівжирний).

Назва тез набирається великими літерами посередині сторінки – шрифт Arial 14, напівжирний.
Тези повинні бути збережені у форматі 'Прізвище'.doc.

Тези, що не відповідають вимогам і не подані у зазначений термін, не розглядатимуться.

Інформаційна підтримка:

1. Науковий журнал «Економіка і управління» (е-mail: assoc@kyiv.e-u.in.ua)
Вимоги до оформлення статей та умови оплати див. на сайті www.e-u.in.ua
Додаткова інформація за тел.: 050 -385-91-25
Навродська Євгенія Валеріївна

2. Збірник наукових праць «Вісник Донецького університету економіки та права»
(е-mail: ril@ukrpost.ua)
Додаткова інформація за тел.:095-332-12-76
Каменська Оксана Олексіївна

 Адреса оргкомітету:
84301, м. Краматорськ,
вул. Паркова, 43-а  к. 4.215

Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за тел.:
(06264) 5–66–02, 0509283402 Масалаб Наталія Миколаївна,
0660050362 Постернак Ольга Володимирівна або

е-mail: kegi.prorectorat@mail.ru


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
21 квітня

9.30 – 10.00 – реєстрація учасників
10.00 - 11.00 - пленарне засідання
11.00 – 11.30 – перерва на каву
11.30 - 13.30 - робота в секціях
13.30 – 14.30 – перерва на обід
14.30 – 15.30 – підсумкове засідання секцій

22 квітня

10.00 – проведення круглого столу
12.00 – підведення підсумків та закриття роботи конференції

Організаційний внесок – 90 грн., у тому числі 15 грн. ПДВ.

 Реквізити для внесення платежу:
ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут»
Р/р 2600066913 МФО 380805
РФ Банк Аваль м. Київ
ЄДРПОУ 22031811
Призначення платежу: «За участь у конференції_____________» (обов’язково вказати П.І.Б. учасника).

 Поштовим переказом оплату не робити!

Усі витрати (проїзд, проживання, харчування, екскурсії) за рахунок учасників конференції


ЗАЯВКА
на участь у конференції


ПІБ учасника

 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для студентів)

 

Назва навчального закладу

 

Посада, науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

 

Контактна адреса у такому форматі:

ПІБ отримувача
Вулиця, № будинку
№ квартири
Місто
Індекс

 

_________________
_________________
_________________
_________________

Контактний телефон

 

е-mail

 

Назва доповіді

 

Обрана секція
(№ та назва)

 

Планую

_виступити з доповіддю (до 10 хв.)
_взяти участь, як слухач
_дистанційну участь

Форма публікації

_тези доповіді (обов’язково)
_стаття у фаховому журналі (за бажанням, за додаткову оплату)

Кількість необхідних примірників (до вартості публікації включено лише один авторський примірник)

 

Потреба у бронюванні готелю (гуртожитку (для студентів)

 

 

 

 

 

www.kegi.com.ua

***

Курси з української мови для осіб, які бажають підвищити рівень знань для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою (див.)

***

Щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

***

24 листопада 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Олекса Тихий: вчора і сьогодні»
дивитися

***

Накази про зарахування на навчання від 12.08.2016 №54-56 (денна форма: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

від 26.08.2016 №61, 62, 63 (заочна форма, додатки: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

***

Зміни до Правил Прийому до ПВНЗ "КЕГІ" у 2016 році

***

Складання іспитів HSK
студентами секції східних мов
дивитися

***

Повідомлення про ліцензування освітніх послуг

***

Положение о приемной комиссии КЭГИ

***

Краматорский клуб любителей МРК и китайской культуры вошел в 10 лучших клубов-слушателей Международного радио Китая


Краматорский экономико-гуманитарный институт включен в список, опубликованный англоязычным изданием « Higer education in Ukraine » как вуз, осуществляющий подготовку иностранных студентов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наш адрес:

Адрес приёмной комиссии:

84300 Украина, Донецкая область, г.Краматорск, ул. Парковая, 43а

ул. Социалистическая, 47 (за гостиницей «Краматорск»)

Телефоны:

ректорат
+ 38 (0626) 44-26-45

приемная комиссия
+38 (06264) 5-01-59

 

return_links(); ?>