КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Характеристика професії

 

Менеджер – фахівець з управління підприємством.

Історія професії "менеджер" починалася в минулому столітті, коли з'явилося чимало крупних підприємств. Господарі підприємств, не здатні впоратися самостійно, почали наймати на роботу керівників. Керівник – менеджер – повинен планувати роботу підприємства; вирішувати, як підприємство виконуватиме свої плани; вчити людей краще працювати; розподіляти між ними обов'язки; контролювати їхню роботу. Менеджер повинен робити все необхідне, для того, щоб підприємство добре працювало і процвітало.

Менеджер – це фахівець, якому належить управляти або групою людей, зайнятих рішенням конкретної задачі, або ходом того чи іншого соціального процесу. Його завдання – це не стільки самому створювати продукти й послуги, скільки керувати, координувати діяльність зайнятих в цьому працівників

Зараз на багатьох підприємствах працюють менеджери, які управляють не всією організацією, а одним напрямом – торгівлею, співробітниками, рекламою та іншою діяльністю.

Менеджером може бути відповідальна, впевнена у собі людина, яка вміє ухвалювати рішення, може добре спілкуватися з людьми.

 

Навчання за даним напрямом передбачає:

 

глибоке вивчення економіки й менеджменту в організаціях різних галузей народного господарства, а також ретельне вивчення кон'юнктури ринку;

підготовку з дисциплін гуманітарного, математичного і загальнопрофесійного циклів, продовження навчання в магістраті за заздалегідь обраною магістерською програмою (магістерською спеціалізацією);

вивчення й вільне володіння комп'ютерною технікою, використання інформаційно-освітньої середи вузу, бібліотечних ресурсів, а також інтернет-технологій у процесі курсового й дипломного проектування (навчання у сучасних комп'ютерних лабораторіях);

активне використання інноваційних освітніх технологій, ділових комп'ютерних ігор, дискусій і так далі в процесі навчання, що дозволяє сформувати необхідні загальнокультурні й професійні компетенції у студентів даного напряму;

участь в науково-дослідній діяльності інституту, конференціях, олімпіадах, презентаціях і конкурсах;

проходження практик в різних організаціях м. Краматорська і Донецької області з перспективою подальшого працевлаштування в них;

проведення реального курсового і дипломного проектування з впровадженням їх результатів в діяльність організацій і т. д.

 2. Зміст професійної діяльності

 

1. Організаційно-управлінська діяльність:

 

участь у розробці й реалізації корпоративної та конкурентної стратегії організації, а також функціональних стратегій (маркетингової, фінансової, кадрової і так далі);

участь у розробці та реалізації комплексу заходів операційного характеру відповідно до стратегії організації;

планування діяльності організації й підрозділів;

формування організаційної та управлінської структури організацій;

організація роботи виконавців (команди виконавців) для здійснення конкретних проектів, видів діяльності, робіт;

розробка і реалізація проектів, спрямованих на розвиток організації (підприємства, органу державного або муніципального управління);

контроль діяльності підрозділів, команд (груп) працівників;

мотивування і стимулювання персоналу організації, спрямоване на досягнення стратегічних і оперативних цілей.

2.Іінформаційно-аналітична діяльність:

 

збір, обробка та аналіз інформації про чинники зовнішньої і внутрішньої середи організації для ухвалення управлінських рішень;

побудова внутрішньої інформаційної системи організації для збору інформації з метою ухвалення рішень, планування діяльності і контролю;

створення і ведення баз даних за різними показниками функціонування організацій;

оцінка ефективності проектів;

підготовка звітів за результатами інформаційно-аналітичної діяльності;

оцінка ефективності управлінських рішень.

3. Підприємницька діяльність:

 

розробка бізнес-планів створення нового бізнесу;

організація підприємницької діяльності.

3. Вимоги професії до індивідуальних здібностей фахівця:

 

високо розвинені організаторські здібності (здатність управляти);

комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини);

здатність  управляти собою; високий рівень здатності  впливати на оточуючих;

здатність формувати й розвивати ефективні робочі групи;

здатність вирішувати проблемні ситуації в короткі терміни;

добре розвинені аналітичні здібності; високий рівень понятійного мислення.

 

Особистісні якості, інтереси, схильності:

 

уміння прогнозувати, передбачати ситуацію;

впевненість у собі;

енергійність;

чіткі особисті цілі (знає, чого хоче від своєї роботи);

уміння підкорятися вимогам, нормам організації;

ерудованість;

прагнення до постійного самовдосконалення.

4. Можливі варіанти працевлаштування:

 

промислові фірми;

сфера торгівлі (компанії з оптового й роздрібного продажу);

сфера будівництва і видобувної промисловості (агентства з продажу будинків, земельних ділянок, нерухомості, нафтовидобувні та нафтопереробні компанії);

транспортна сфера (компанії, що надають послуги з автоперевезень);

сфера медицини і охорони здоров'я (фармакологічні і фармацевтичні компанії);

готельний і ресторанний бізнес;

туристичні компанії; рекламні агентства;

брокерські фірмита інші організації.

 

© 2019