ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Відділення професійної підготовки та курсів підвищення кваліфікації  є навчальним підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», що здійснює підготовку допрофесійну та професійну за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник», підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

Метою діяльності відділення є підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідністю оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань; професійно-технічне навчання осіб, які раніше не мали робітничої професії, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

 

Також відділення професійної підготовки та курсів підвищення кваліфікації здійснює підготовку слухачів за такими робітничими спеціальностями (Ліцензія АЕ № 285587):

 

Оператор комп'ютерного набору

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Конторський службовець (бухгалтерія)

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

© 2019